Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Μητροπολίτης Σερρών προς εφήβους: Πρωταρχικός στόχος η καλλιέργεια του χαρακτήρα

Μητροπολίτης Σερρών προς εφήβους: Πρωταρχικός στόχος η καλλιέργεια του χαρακτήρα

Μητροπολίτης Σερρών προς εφήβους: Πρωταρχικός στόχος η καλλιέργεια του χαρακτήρα
Ἀγαπητά μου παιδιά, Μιά νέα σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γεμάτη μέ ὄνειρα καί στόχους γιά πρόοδο καί ἐπιτυχία. Στό Ἑλληνικό σχολεῖο ἐκτός ἀπό τήν πληρέστερη ἀπόκτηση καί ἀφομοίωση τῶν γνώσεων, θά δημιουργήσετε φιλίες καί γνωριμίες, θά ἔλθετε σέ προσωπική σχέση καί ἐπικοινωνία μέ τούς συμμαθητές καί τούς καθηγητές σας, θά γνωρίσετε τήν ἱστορία καί τήν παράδοση τοῦ τόπου μας, μέσα σέ ἕνα κλῖμα εὐγενοῦς ἄμιλλας, εἰλικρινοῦς ἀγάπης καί ἀλληλοσεβασμοῦ.
Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς μας, ἰδιαίτερα σήμερα, εἶναι δύσκολες γιά ὅλους καί γι’ αὐτό τό λόγο χρειάζεται ψυχραιμία καί ἑνότητα. Χρειάζεται πολύς ἀγώνας ἀπό ὅλους μας, μεθοδική προσπάθεια, ὑπομονή καί ἐπιμονή. Ὁ στόχος σας δέν πρέπει νά εἶναι μόνον ἡ ἀπόκτηση κάποιων γνώσεων, ἀλλά κυρίως ἡ καλλιέργεια ἑνός χαρακτῆρα μέ ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Σ’ αὐτόν τόν μακρύ καί ἀνηφορικό δρόμο τῆς ζωῆς, ἔχουμε συντροφιά καί παρηγοριά τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, πού φωτίζει καί ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο. Θεμελιῶστε τήν ζωή σας πάνω σέ σταθερά θεμέλια καί ὑψηλές ἀξίες. Ὁ κάθε ἕνας καί ἡ κάθε μια ἀπό ἐσᾶς εἶσθε μοναδικές προσωπικότητες, παιδιά ἀγαπημένα τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν Θεό βοηθό καί συνοδοιπόρο σας καί μέ ὅραμα καί «μεράκι» γιά τήν ζωή πού ἀνοίγεται μπροστά σας θά ξεπεράσετε τίς δυσκολίες καί ἐλεύθεροι θά μπορέσετε νά πετύχετε τούς στόχους σας, νά πραγματοποιήσετε τά ὄνειρά σας, νά προσφέρετε τόν ἑαυτό σας στήν κοινωνία καί τήν πατρίδα μας, ὡς ὁλοκληρωμένες καί συγκροτημένες προσωπικότητες μέ ἦθος καί γνώσεις.
Στόν ὡραῖο αὐτό ἀγώνα σας ἡ Ἐκκλησία μας, τό ζωντανό μυστήριο τῆς σωστικῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή μας, βρίσκεται δίπλα σας. Εἶναι ἕτοιμη νά σᾶς βοηθήσει, νά ἀκούσει τίς ἀγωνίες σας καί τούς προβληματισμούς σας, νά σᾶς ἀγκαλιάσει στίς πτώσεις σας, νά σᾶς γεμίσει μέ ἐλπίδα καί κουράγιο γιά τή ζωή. Στήν Ἐκκλησία θά βρεῖτε τό ἤρεμο καί ἀπάνεμο λιμάνι, τήν ζεστή ἀγκαλιά, τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς, τήν εὐλογία καί τήν συμπαράσταση στόν καλό σας ἀγώνα. Ποτέ μήν ξεχνᾶτε, παιδιά μου, ὅτι ἡ ἐπιφανειακή μόρφωση καί ἡ γνώση χωρίς ἠθικό ὑπόβαθρο δέν ἀρκοῦν γιά νά σᾶς κάνουν εὐτυχισμένους. Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος πού θά ὀμορφαίνει καί θά νοηματοδοτεῖ τήν ζωή σας, Ἐκεῖνος θά γεμίσει μέ χαρά, ἀγάπη, νόημα καί φῶς τήν ὕπαρξή σας.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Κύριός μας νά εὐλογήσει τήν ζωή σας καί νά ἔχετε μία καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά, γεμάτη χαρά, πρόοδο καί ὑγεία. Στούς καλούς σας καθηγητές εὔχομαι πλούσια τήν χάρη τοῦ ἁγίου Θεοῦ.
Μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου